15.11.2016
ENVI_PA(2016)592296
ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie begrotingscontrole
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2015
(2016/2169(DEC))
Rapporteur voor advies: Giovanni La Via

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 56kWORD 52k
Juridische mededeling