15.11.2016
ENVI_PA(2016)592296
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015
(2016/2169(DEC))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 301kWORD 53k
Právne oznámenie