15.11.2016
ENVI_PA(2016)592296
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015
(2016/2169(DEC))
Föredragande av yttrande: Giovanni La Via

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 55kWORD 52k
Rättsligt meddelande