14.11.2016
ENVI_PA(2016)592297
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Budgetkontroludvalget
om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne
(2016/2151(DEC))
Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 167kWORD 60k
Juridisk meddelelse