14.11.2016
ENVI_PA(2016)592297
LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
talousarvion valvontavaliokunnalle
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka III - Komissio ja toimeenpanovirastot
(2016/2151(DEC))
Valmistelija: Giovanni La Via

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 162kWORD 60k
Oikeudellinen huomautus