14.11.2016
ENVI_PA(2016)592297
NACRT MIŠLJENJA
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućen Odboru za proračunski nadzor
o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio III. - Komisija i izvršne agencije
(2016/2151(DEC))
Izvjestitelj za mišljenje: Giovanni La Via

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 382kWORD 64k
Pravna napomena