14.11.2016
ENVI_PA(2016)592297
NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis - Komisija ir vykdomosios įstaigos
(2016/2151(DEC))
Nuomonės referentas: Giovanni La Via

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 382kWORD 64k
Teisinis pranešimas