14.11.2016
ENVI_PA(2016)592297
ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
(2016/2151(DEC))
Rapporteur għal opinjoni: Giovanni La Via

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 392kWORD 60k
Avviż legali