14.11.2016
ENVI_PA(2016)592297
ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie begrotingscontrole
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen
(2016/2151(DEC))
Rapporteur voor advies: Giovanni La Via

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 65kWORD 60k
Juridische mededeling