14.11.2016
ENVI_PA(2016)592297
PROJEKT OPINII
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, sekcja 3 - Komisja i agencje wykonawcze
(2016/2151(DEC))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 317kWORD 60k
Informacja prawna