14.11.2016
ENVI_PA(2016)592297
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea III - Comisia și agențiile executive
(2016/2151(DEC))
Raportor pentru aviz: Giovanni La Via

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 305kWORD 61k
Notă juridică