14.11.2016
ENVI_PA(2016)592297
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry
(2016/2151(DEC))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 314kWORD 60k
Právne oznámenie