14.11.2016
ENVI_PA(2016)592297
OSNUTEK MNENJA
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
za Odbor za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek III - Komisija in izvajalske agencije
(2016/2151(DEC))
Pripravljavec mnenja: Giovanni La Via

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 302kWORD 57k
Pravno obvestilo