22.12.2016
ENVI_PA(2016)595707
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Fiskeriudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005
(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Ordfører for udtalelse: Claudiu Ciprian Tănăsescu

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 315kWORD 79k
Juridisk meddelelse