4.1.2017
ENVI_PA(2017)597388
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Udvalget om Industri, Forskning og Energi
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes af flere medlemsstater
(COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Ordfører for udtalelse: Francesc Gambús

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 344kWORD 82k
Juridisk meddelelse