18.9.2018
ENVI_PA(2018)627836
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Докладчик по становище (*): Кристиан Силвиу Бушой

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 198kWORD 154k
Правна информация