18.9.2018
ENVI_PA(2018)627836
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Ordfører for udtalelse(*): Cristian-Silviu Buşoi

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 187kWORD 122k
Juridisk meddelelse