18.9.2018
ENVI_PA(2018)627836
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Arvamuse koostaja (*): Cristian-Silviu Buşoi

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 187kWORD 151k
Õigusalane teave