18.9.2018
ENVI_PA(2018)627836
LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Valmistelija (*): Cristian-Silviu Buşoi

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 187kWORD 152k
Oikeudellinen huomautus