18.9.2018
ENVI_PA(2018)627836
NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo +“ (ESF+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Nuomonės referentas (*): Cristian-Silviu Buşoi

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 189kWORD 152k
Teisinis pranešimas