18.9.2018
ENVI_PA(2018)627836
ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Rapporteur voor advies (*): Cristian-Silviu Buşoi

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 194kWORD 152k
Juridische mededeling