18.9.2018
ENVI_PA(2018)627836
PROJEKT OPINII
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Cristian-Silviu Buşoi

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 203kWORD 152k
Informacja prawna