18.9.2018
ENVI_PA(2018)627836
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Raportor pentru aviz (*): Cristian-Silviu Bușoi

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 197kWORD 154k
Notă juridică