18.9.2018
ENVI_PA(2018)627836
OSNUTEK MNENJA
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Pripravljavec mnenja (*): Cristian-Silviu Buşoi

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 189kWORD 151k
Pravno obvestilo