18.9.2018
ENVI_PA(2018)627836
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för sysselsättning och sociala frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Föredragande av yttrande (*): Cristian-Silviu Buşoi

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 184kWORD 155k
Rättsligt meddelande