15.11.2018
ENVI_PA(2018)630523
LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Valmistelija (*): Giovanni La Via

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 229kWORD 157k
Oikeudellinen huomautus