27.10.2015
ENVI_PR(2015)569794
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие
(2015/2137(INI))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик по становище: Марк Демесмакер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 638kWORD 128k
Правна информация