27.10.2015
ENVI_PR(2015)569794
MIETINTÖLUONNOS
biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarvioinnista
(2015/2137(INI))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Mark Demesmaeker

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 301kWORD 96k
Oikeudellinen huomautus