27.10.2015
ENVI_PR(2015)569794
NACRT IZVJEŠĆA
o reviziji na sredini razdoblja provedbe strategije EU-a o biološkoj raznolikosti
(2015/2137(INI))
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestitelj: Mark Demesmaeker

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 623kWORD 117k
Pravna napomena