27.10.2015
ENVI_PR(2015)569794
NÁVRH SPRÁVY
o preskúmaní stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania
(2015/2137(INI))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Mark Demesmaeker

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 642kWORD 154k
Právne oznámenie