27.10.2015
ENVI_PR(2015)569794
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om halvtidsöversyn av strategin för biologisk mångfald i EU
(2015/2137(INI))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Mark Demesmaeker

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 387kWORD 96k
Rättsligt meddelande