18.5.2017
ENVI_PR(2017)604618
ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА
относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
(07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Катержина Конечна

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 625kWORD 52k
Правна информация