18.5.2017
ENVI_PR(2017)604618
NÁVRH DOPORUČENÍ
k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření kigalské změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, jménem Evropské unie
(07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Kateřina Konečná

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 552kWORD 51k
Právní upozornění