18.5.2017
ENVI_PR(2017)604618
UDKAST TIL HENSTILLING
om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget
(07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Kateřina Konečná

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 338kWORD 50k
Juridisk meddelelse