18.5.2017
ENVI_PR(2017)604618
SOOVITUSE PROJEKT
nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli Kigali muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimist
(07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Kateřina Konečná

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 330kWORD 50k
Õigusalane teave