18.5.2017
ENVI_PR(2017)604618
NACRT PREPORUKE
o nacrtu odluke Vijećao sklapanju, u ime Europske unije, Kigalijske izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj
(07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestiteljica: Kateřina Konečná

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 483kWORD 50k
Pravna napomena