18.5.2017
ENVI_PR(2017)604618
REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl Tarybos sprendimo dėl Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų Kigalio pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
(07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: Kateřina Konečná

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 549kWORD 50k
Teisinis pranešimas