18.5.2017
ENVI_PR(2017)604618
PROJEKT ZALECENIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia przyjętego w Kigali dotyczącego poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
(07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawczyni: Kateřina Konečná

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 558kWORD 51k
Informacja prawna