18.5.2017
ENVI_PR(2017)604618
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, prijatého v Kigali, v mene Európskej únie
(07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Kateřina Konečná

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 626kWORD 51k
Právne oznámenie