18.5.2017
ENVI_PR(2017)604618
OSNUTEK PRIPOROČILA
o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, kigalijske spremembe Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč
(07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Kateřina Konečná

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 480kWORD 51k
Pravno obvestilo