18.5.2017
ENVI_PR(2017)604618
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Kigaliändringen av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
(07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Kateřina Konečná

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 332kWORD 51k
Rättsligt meddelande