8.5.2018
ENVI_PR(2018)618104
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита
(2017/2128(INI))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Павел Поц

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 938kWORD 59k
Правна информация