8.5.2018
ENVI_PR(2018)618104
UDKAST TIL BETÆNKNING
om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler
(2017/2128(INI))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Pavel Poc

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 364kWORD 61k
Juridisk meddelelse