8.5.2018
ENVI_PR(2018)618104
MIETINTÖLUONNOS
kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta
(2017/2128(INI))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Pavel Poc

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 607kWORD 56k
Oikeudellinen huomautus