8.5.2018
ENVI_PR(2018)618104
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Augalų apsaugos produktų reglamento (EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo
(2017/2128(INI))
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Pavel Poc

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 843kWORD 56k
Teisinis pranešimas