8.5.2018
ENVI_PR(2018)618104
ONTWERPVERSLAG
over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen
(2017/2128(INI))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Pavel Poc

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 542kWORD 56k
Juridische mededeling