8.5.2018
ENVI_PR(2018)618104
NÁVRH SPRÁVY
o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín
(2017/2128(INI))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Pavel Poc

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 855kWORD 57k
Právne oznámenie