8.5.2018
ENVI_PR(2018)618104
OSNUTEK POROČILA
o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih
(2017/2128(INI))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Pavel Poc

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 835kWORD 60k
Pravno obvestilo