8.5.2018
ENVI_PR(2018)618104
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel
(2017/2128(INI))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Pavel Poc

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 768kWORD 56k
Rättsligt meddelande