13.6.2018
ENVI_PR(2018)623611
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie
(COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 581kWORD 52k
Právní upozornění